Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27. stycznia, w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu, jak co roku, zapaliliśmy światła pamięci na miejscach zbiorowych mogił Żydów w Mszanie Dolnej: przy ul.Ogrodowej, gdzie spoczywają Ofiary rozstrzelane 1. maja 1942 r., na Pańskim – miejscu największej tragedii, gdzie 19.08.1942 r. niemieccy naziści zamordowali 881 Żydów z Mszany Dolnej i tu przesiedlonych oraz na cmentarzu żydowskim przy ul. Zakopiańskiej, gdzie spoczywają ofiary z okresu okupacji, zabijane poza zbiorowymi egzekucjami.

Odmówiliśmy Kadisz, El mole rachmim i Psalm 16, położyliśmy symboliczne kamyki na grobach. Pan Chaim Appel, wnuk Dory Zins, Ocalonej z Mszany Dolnej napisał nam, dziękując za naszą troskę, że praca nad pamięcią czyni świat lepszym miejscem do życia. W ceremonii poza nami wzięła udział delegacja młodzieży Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, a Rada Miejska na wniosek pani Burmistrz uczciła Ofiary minutą ciszy.