Listopadowe dni pamięci o zmarłych

Tradycja żydowska nie zna osobnego Święta Zmarłych - pamięta się o nich w jorcajt, czyli rocznice śmierci czy przy okazji innych świąt. My jednak, odwiedzając groby bliskich i przyjaciół, pragnęliśmy uczcić pamięć także naszych żydowskich współobywateli: zarówno tych, którzy zmarli śmiercią naturalną przed strasznym czasem Zagłady, jak i jej Ofiary. W Mszanie Dolnej są 3 miejsca spoczynku Żydów: cmentarz żydowski przy ul. Zakopiańskiej, zbiorowa mogiła Ofiar egzekucji z 19.08.1942 r. na Pańskim i mniejsza, z przełomu kwietnia i maja 1942 r. przy ul.Ogrodowej. Odwiedziliśmy wszystkie te cmentarze, zapaliliśmy światła pamięci, odmówiliśmy psalmy i fragmenty Kadisz, wspomnieliśmy tych, ktorzy kiedyś tu żyli, zmarli, zginęli. Niech ich dusze zawiązane będą w węzeł życia wiecznego!