Konferencja „Strategia dla relacji chrześcijańsko-żydowskich w Polsce”

W 1947 roku, w Seelisbergu w Szwajcarii odbyła się ważna konferencja, podczas której przedstawiciele społeczności żydowskich i chrześcijańskich zastanawiali się, co doprowadziło do erupcji antysemityzmu w chrześcijańskiej Europie, a w konsekwencji do powstania gruntu sprzyjającego Zagładzie czy wręcz ją umożliwiającego. Sformułowano wówczas 10 ważnych punktów, których realizacja miała prowadzić do zmiany złych uwarunkowań. Żydowski historyk i pisarz, Jules Isaac, który w Zagładzie stracił rodzinę, a sam musiał się ukrywać, w dziele "Jezus i Izrael" podjął refleksję nad tym zagadnieniem. To jego tezy stały się punktem wyjścia konferencji. Jego późniejsze spotkania z Piusem XII i Janem XXIII miały mieć istotny wpływ na powstanie soborowej deklaracji "Nostra aetate". 

75 lat po tej konferencji, grupa osób zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, a wśród nich także my, zastanawiała się, co w tej dziedzinie zmieniło się na lepsze, a co wymaga dalszej pracy. Wskazywaliśmy m.in. na słabą recepcję nauczania soborowego w postawach wiernych, pokutujące wciąż stereotypy, istnienie antysemickich figur i tekstów w liturgii, pieśniach, niektórych modlitwach, misteriach świątecznych. Brak rozumienia ciągłości objawienia, nieprzeciwstawianie sobie  Starego i Nowego Testamentu, ignorancja i słabe wzajemne poznanie to kolejne problemy, z ktorymi trzeba się zmierzyć. Zwróciliśmy uwagę na znaczenie osobistych spotkań, tworzenia relacji, wzajemnego poznawania.  Powstały konkretne plany, projekty, zamierzenia.

Spotkanie zorganizowało Forum Dialogu, reprezentowane były: Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" (należymy do obydwu) oraz Komisja Episkopatu ds.Dialogu z Judaizmem. Konferencja odbywała się w dniach 9.-11.09.2022 w podwarszawskich Krzyczkach Szumnych. Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy stać się cząstką tego ważnego, skromnego jeśli chodzi o liczbę uczestników, spotkania.