Kolejne grupy młodzieży poznają dwukulturową historię Mszany Dolnej

Dla naszych działań kluczowe znaczenie ma praca z młodzieżą. To oni sa przyszłością, od ich wychowania w duchu szacunku i dialogu zależy wiele. Dlatego prowadzimy młodych ludzi szlakiem pamięci mszańskich Żydów: ich życia i śmierci. Dbamy także o pamięć o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, Stefanii i Józefa Wacławików, którzy uratowali Mosze Jereda, uciekiniera z Zagłady. O ich bohaterstwie opowiadamy przy zasadzonym dla nich Dębie Pamięci, odwiedzamy też ich skromny grób na cmentarzu w Mszanie Dolnej