Błogosławionych Świąt Paschy

Wszystkim naszym przyjaciołom i znajomym, obchodzącym Paschę: Hag Pesach sameach!