Akceptacja Urzędu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla pierwszego etapu renowacji cmentarza żydowskiego w Mszanie Dolnej

27.11.2023 r.  na cmentarzu żydowskim w Mszanie Dolnej odbył się oficjalny odbiór prac konserwatorskich pierwszych czterech poddanych renowacji macew.
Pani Maria Manna, reprezentująca Urząd Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przyjęła z aprobatą efekty dotychczasowych działań renowacyjnych.
Obecny był wiceburmistrz Mszany Dolnej, Pan Michał Grzeszczuk oraz Pan Marek Sawicki z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki z Krakowa, wykonawca prac. Naszą Fundację Sztetl Mszana Dolna reprezentował wiceprezes, Marek Rekucki.
Dziękujemy władzom Powiatu Limanowskiego, który dofinansował prace nad renowacją cmentarza.
Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku będziemy mogli, we współpracy z Urzędem Miasta, kontynuować ratowanie naszej zabytkowej nekropolii. Czeka nas jeszcze długa droga formalna, jednak pierwszy etap naszych marzeń właśnie się zmaterializował, patrzymy więc z ufnością w przyszłość.
Dziękujemy wszystkim, którzy na różne sposoby wspierają nasze wysiłki w ocalaniu cennego zabytku oraz pamięci o naszych niegdysiejszych, tam pochowanych, sąsiadach.