81. Rocznica Powstania w getcie warszawskim. Pamiętamy!

19. kwietnia 1943. Rocznica, o której nie wolno zapomnieć.
Cześć i pamięć bohaterom getta warszawskiego i innych miejsc!