78. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

19. kwietnia 2021, w kolejną rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, odwiedziliśmy wszystkie zbiorowe mogiły Żydów w Mszanie Dolnej, by oddać im hołd. Zwłaszcza o zamordowanych w tzw. Leszczynach przy ul.Ogrodowej możemy myśleć jako o niedoszłych powstańcach - była to grupa młodych ludzi z tzw. Warty Żydowskiej, którzy gromadzili broń i planowali zbrojny opór. Tak podaje Aleksander Kalczyński w swoich wspomnieniach, potwierdzał to Henryk Zdanowski. Całą grupę 22-24 osoby, wśród których były 2 kobiety, podstępnie zwabiono i zamordowano. Znicze zapaliliśmy też przy mogile na Pańskim i cmentarzu żydowskim. Łącznie około tysiąc Ofiar Zagłady spoczywa w mszańskiej ziemi